تماس با ما

مشتریان گرامی : عضویت در باشگاه مشتریان VIP شرکت بادران لایف کاملا اختیاری بوده و افراد می توانند ظرف مدت 7 روز از زمان ثبت نام در صورت عدم تمایل به عضویت نسبت به انصراف از عضویت اقدام و حق عضویت را مسترد نمایند. با هرگونه فعالیت اغوا گرانه در خصوص مزایای عضویت در باشگاه مشتریان VIP مطابق با قانون و قوانین با متخلفین برخورد قاطع خواهد شد و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلفات خلاف واقع و اغواگرانه ندارد.