کاربر محترم درصورتیکه صاحب کسب و کار هستید و تمایل دارید به جمع پذیرندگان باشگاه مشتریان شرکت بین المللی گردشگری بادران بپیوندید ، میتوانید به صورت رایگان و فقط با تکمیل فرم زیر به جمع باشگاه پذیرندگان ما اضافه شوید .

مشخصات وارد شده باید با دارنده کسب و کار یکی باشد
تصویر کارت شناسایی خود را بارگذاری کنید
نوع تصاویر باید tiff ، .jpeg ، .gif ، .png یا jpg و حجم فایل باید کمتر از 15M باشد .
تصویر مجوز فعالیت مانند پروانه کسب یا دیگر مدرک که ارائه کننده مجوز فعالیت باشد .
نوع تصاویر باید tiff ، .jpeg ، .gif ، .png یا jpg و حجم فایل باید کمتر از 15M باشد .