شرایط ثبت نام

1- اینجانب با علم و آگاهی کامل از قوانین و مقررات شرکت و همچنین ضوابط و شرایط عضویت در باشگاه مشتریان VIP اقدام به ثبت نام نموده و مکلف می باشم مستمراً از اخبار و اطلاعات و قوانین مندرج بر روی سایت شرکت اطلاع حاصل نمایم و حق هیچگونه ادعایی در خصوص جهل نسبت به این موارد را ندارم.

2- اینجانب شخصاً با درج اطلاعات هویتی خویش علاقه مندی خود را جهت عضویت در باشگاه مشتریان VIP شرکت اعلام می دارم و اقرار و اذعان می دارم که قبلاً هیچگونه عضویتی در باشگاه مشتریان VIP شرکت نداشته و در صورت اثبات تخلف شرکت می تواند مطابق با قوانین با اینجانب برخورد نماید.

3- اینجانب اقرار و اذعان می دارم کلیه اطلاعات هویتی درج شده در سایت شرکت صحیح و با هویت واقعی اینجانب مطابقت دارد.

4- اینجانب اعلام و اذغان می دارم عضویت در باشگاه مشتریان VIP شرکت با میل و رضایت و اراده شخصی اینجانب می باشد و در این خصوص حق هیچگونه ادعا و اعتراضی را علیه شرکت بین المللی گردشگری بادران و مدیران آن ندارم.

5- اینجانب مکلف می باشم تمام دقت خود را در حفظ اطلاعات شخصی اعم از کدکاربری و رمز عبور خود داشته باشم و مسئولیت هرگونه استفاده و بهره برداری از آن برعهده اینجانب بوده و در صورت تخلف و یا سوء استفاده در حساب کاربری مسئولیت آن تماماً متوجه اینجانب می باشد.

6- اینجانب از مزایای عضویت در باشگاه مشتریان VIP شرکت علم و اطلاع کافی داشته و ادعای جهل به این موارد از اینجانب مسموع نخواهد بود.

7- اینجانب اذعان می دارم که از کلیه مزایای باشگاه مشتریان VIP از جمله مزیت اصلی آن (بهره مندی از حداکثر تخفیفات و مزایای ارائه شده) و مزایای جانبی آن از جمله مزیت اول (حضور در قرعه کشی آنلاین شرکت پس از اتمام اعتبار در بازه زمانی یکساله) کاملاً مطلع می باشم و اعلام می دارم که صرف عضویت منتهی به کسب مزیت جانبی دوم (کسب درآمد هفتگی) برای اینجانب نمی باشد و جهت حصول به این نتیجه می بایست در چهار چوب قوانین و ضوابط شرکت فعالیت نمایم.

8- حق اشتراک پرداختی جهت عضویت در باشگاه مشتریان VIP شرکت تحت هیچ شرایطی قابل استرداد نمی باشد و اینجانب حق هرگونه ادعایی را در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمودم.

9- هرگونه تبلیغ خلاف واقع و یا اغواگرانه در خصوص مزایای عضویت در باشگاه مشتریان VIP برخلاف قوانین و مقررات بوده و مسئولیت حقوقی و کیفری آن برعهده اینجانب می باشد و در این خصوص حق طرح شکایت برای شرکت محفوظ است.


اینجانب با علم و آگاهی کامل از مراتب فوق و قوانین و مقررات مندرج در سایت کلیه مسئولیت های اشتراک در باشگاه مشتریان VIP را شخصاً می پذیرم.